Buharkent İlçe Hastanesi

              Sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulması amacıyla ulaşım imkânları,  nüfus,  coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilmek suretiyle, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak hizmetler ve gezici sağlık hizmetleri  ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte sunulmaktadır.
              Entegre ilçe devlet hastanelerimizde 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti ile ağız diş sağlığı hizmetleri TSM hekimlerinin katılımıyla  verilmektedir.

              Buharkent ilçe hastanesi E2 grubunda olup 5 Aile Hekimi ve 5 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Telefon:256*3914390

 

 

Buharkent İlçe Hastanesi