Aydın Halk Sağlığı Laboratuarı

AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

 

 

   Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında fiziki, biyolojik ve sosyal çevreden kaynaklanan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen etkenleri tetkik, tahlil ve teşhis ederek alınması gerekli önlemler açısından koruyucu sağlık hizmetlerini yönlendirici verileri ortaya koyan hizmet birimidir.

 

Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarında insani tüketim amaçlı içme ve kullanma suları, sondaj, kuyu, havuz, deniz, kaplıca ve ruhsatlı kaynak sularının kontrol izleme analizleri yapılmaktadır. Bunların yanı sıra gaita numunelerinin parazit yönünden incelenmesi dışkı, boğaz ve burun numunelerinin entero bakteri enfeksiyonları yönünden incelenmesi de yapılmaktadır.

 

  Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı  üç birimden oluşmaktadır.

-İdari Hizmetler Birimi ve Numune kabul

-Mikrobiyoloji Laboratuvarı

-Kimya Laboratuvarı

 

Laboratuvarımız 25 personelle hizmet vermektedir.

 

AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

e-posta Adresi
aydinhalksag.lab@mynet.com.tr
Telefon Numarası
(256) 214 6944 - Faks: (256) 2149877

 

 

 

 

 

Aydın Halk Sağlığı Laboratuarı